Kamp met handelsmissie naar Kazachstan

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) brengt van 24 tot en met 28 november 2014 samen met 20 Nederlandse ondernemers een bezoek aan Kazachstan.
Kazachstan wordt de laatste jaren gekenmerkt door een sterke economische groei, die ligt tussen de 5 en 6 procent. Het behoort tot de top 10 landen in de wereld wat betreft olie- en gasreserves. Maar ook voor de ontwikkeling van duurzame energie heeft het land veel te bieden. Zo wordt in het land silicum gewonnen, een grondstof voor het ontwikkelen van zonnecellen.

Energie, handel en wederzijdse investeringen
Minister Kamp spreekt tijdens zijn bezoek met de premier van Kazachstan en collega-ministers over energie, handel en wederzijdse investeringen. Ook reist hij af naar de Bolashak-olieraffinaderij nabij het Kashagan-olieveld. Dit olieveld wordt beschouwd als het grootste olieveld in de wereld dat in de afgelopen 30 jaar ontdekt is.

De meereizende bedrijven en kennisinstellingen zijn voornamelijk actief op het gebied van energie en infrastructurele projecten. In Kazachstan ontmoeten zij nieuwe potentiële zakenpartners en presenteren zij zich met het oog op het leveren van een bijdrage aan projecten in de olie- en gassector en duurzame energie.

Energiehandvestconferentie
Tijdens het bezoek neemt minister Kamp deel aan de Energiehandvestconferentie. Tijdens deze conferentie wordt onderhandeld over een nieuwe en gemoderniseerde versie van het Energiehandvest. Het handvest stamt uit 1991 en kwam destijds op initiatief van Nederland tot stand.

Het Energiehandvest vormt een internationaal politiek en wettelijk kader voor samenwerking in de energiesector. Het is de bedoeling dat volgend jaar mei alle 51 aangesloten landen de nieuwe tekst van het Energiehandvest in Den Haag zullen ondertekenen.

Meer… Rijksoverheid

Related news

List of related news articles