Kanaal is niet voor recreatie

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de aansluitende waterverbindingen in Vlaanderen zijn niet echt geschikt voor de recreatievaart. De waterverbindingen hebben in de eerste plaats een economische functie en lenen zich niet goed voor grootschalig recreatief verbruik.

Bron: BN/De Stem, 21-02-2008;