Laatste stukje waterkering naar deltahoogte

Het laatste stukje waterkering langs de grote rivieren dat nog niet op deltahoogte is, wordt vanaf eind september aangepakt. Het gaat om de Waalkade in Nijmegen, die nu volgens beheerder waterschap Rivierenland de laatste zwakke schakel is in de bescherming tegen extreem hoogwater in de grote rivieren.

Bron: De Telegraaf, 01-08-2007;