Ledenvergadering Groep Varende Ondernemers CBRB

– Luidt de noodklok over de ligplaatsenproblematiek langs de Rijn bij Rijnvaartcommissarissen.
– Bevestigt unaniem het besluit van het Algemeen Bestuur over afwijzing van het principe-akkoord CAO.
– Geeft aan dat schone brandstof er snel mag komen.

Bron: CBRB, 26-06-2007;