‘Load Out’ 1e jacket voor transformatorplatform bij Borssele

Het onderstel (jacket) van TenneT’s het eerste transformatorplatform voor windmolengebied Borssele is klaar. De zogenoemde ‘load out’ van de stalen contractie op de werf van HSM Offshore in Schiedam is de eerste grote mijlpaal voor TenneT in de realisatie van het project net op zee Borssele. Het jacket is 55 meter hoog, 50 meter lang en 28 meter breed en circa 2730 ton zwaar.

Tijdens de load out is het jacket met behulp van self proposed multi trailers (SPMT’s) op een ponton geplaatst. Het jacket is van de kade en via stalen rijplaten op het zeegaande ponton gereden. Dit was een tijd rovende klus omdat de ballasttanks van het ponton voller of leger gepompt moeten worden om tijdens het laden het ponton stabiel te houden.

Naar Borssele I en door kraanschip op de zeebodem geplaatst
Op zondag 5 augustus wordt het ponton via de Nieuwe Waterweg richting het windmolengebied Borssele I gevaren. Op deze locatie wordt het jacket door een kraanschip op de zeebodem geplaatst. Door middel van hydraulische hamers worden palen geplaatst en als laatste wordt er een speciaal cement tussen het jacket en de palen aangebracht waardoor het jacket verankerd wordt aan de bodem. Deze werkzaamheden staan gepland voor de periode tussen 6 en 16 augustus.

Meer windenergie
In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16 procent van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee door TenneT is daar een belangrijk onderdeel van. In het Energieakkoord staat verder dat in 2023 windparken in de windgebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) met een totale capaciteit van 3,5 GW gerealiseerd moeten zijn. Samen met de bestaande windparken levert dat een totaal vermogen op van circa 4,5 GW. De Vervolgroutekaart voor Wind op Zee gaat uit van nog eens 7 GW extra windenergie op zee in 2030, waarmee het totaal in dat jaar neer zou komen op 11,5 GW geïnstalleerd windvermogen.

“Het net op zee krijgt hiermee écht vorm”
Wilfried Breuer, in de Raad van Bestuur van TenneT verantwoordelijk voor de offshore activiteiten: “Het net op zee dat TenneT op de Nederlandse Noordzee realiseert, krijgt hiermee écht vorm. Ik ben er trots op dat wij zo veel kunnen bijdragen aan de energietransitie, waarin windenergie op zee een cruciale rol speelt.”

“Mooi om hieraan bij te dragen”
Martin Kooijman HSM Offshore: “Met de load out van het jacket voor het Borssele Alpha transformator station komt er een einde aan een intensieve periode waarin met man en macht gewerkt is om van eenvoudige staalplaten en buizen een indrukwekkende constructie te maken. Nederlands vakmanschap waarvan het resultaat ook nog eens ten goede komt aan vele Nederlanders. Mooi om hieraan bij te dragen.”