Mega kraanschepen Heerema gaan op groene walstroom

Heerema Marine Contractors gaat zijn kraanschepen Sleipnir en de Thialf voorzien van schone windenergie van Eneco. Door het stilzetten van de dieselgeneratoren wordt jaarlijks een uitstoot met de omvang van grofweg 5.000 dieselauto’s uit de lucht gehaald. Waardoor de luchtkwaliteit voor bewoners Rozenburg en Maassluis drastisch verbeterd.

Thialf in Calandkanaal Heerema Marine Contractors foto pb 1-11-2019
Thialf van Heerema Marine Contractors in Calandkanaal.

Eneco gaat de stroom aanleveren van het windmolenpark op de Landtong Rozenburg. De kraanschepen van Heerema liggen met enige regelmaat in het Calandkanaal voor periodiek onderhoud en ter voorbereiding van projecten op de Noordzee. Door het inzetten van schone energie nemen geluid en luchtverontreiniging af, komt er beduidend minder CO2 in de lucht en verbetert de leefbaarheid in Rozenburg en Maassluis.

Schepen over een jaar aan de stekker

Bedoeling is eind 2019 de vergunningen voor het project aan te vragen en in het voorjaar te starten met de aanleg. Belangrijkste is de bouw van het ‘e-house’ van 16 bij 9 bij 5,5 meter met daarbij een aantal transformatoren. Dit ‘e-house’ komt in de buurt van de ligplaats van Heerema, aan de noordkant van de Noordzeeweg op de Landtong. Inpassing van dit ‘e-house’ is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor worden de komende periode meerdere avonden met de Rozenburgers georganiseerd. Daarnaast moeten ook de schepen van Heerema worden aangepast. Als alles volgens plan verloopt, dan gaan de schepen van Heerema over een jaar aan de stekker.

Eneco en Havenbedrijf richten ‘Rotterdam Shore Power B.V.’ op

Internationaal is het aansluiten van dit soort grote schepen uitzonderlijk. Wat het project echt uniek maakt is de directe levering van de stroom van windturbines aan deze nabijgelegen zeeschepen. Eneco (80 procent) en het Havenbedrijf Rotterdam (20 procent) richten nu ‘Rotterdam Shore Power B.V.’ op met Heerema als eerste klant. Deze B.V. wil naast Heerema aan meerdere bedrijven in de omgeving walstroom gaan leveren. Gesprekken hierover zijn gaande. Andere terminals in de buurt kunnen vanuit het ‘e-house’ op de Landtong Rozenburg van walstroom worden voorzien.

Meer lokaties met deze walstroom

Om de stroom te kunnen leveren komt op de Landtong een ‘e-house’ van 16 bij 9 meter met een aantal transformatoren. Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam hebben het doel om naast Heerema ook op andere locaties in de omgeving schepen te voorzien van zogenoemde walstroom. Om het project van de grond te krijgen heeft de gemeente Rotterdam een subsidie van 2 miljoen euro opgenomen in de begroting van 2020 onder voorwaarde dat het ‘e-house’ op de Landtong in overleg met de bewoners van Rozenburg goed wordt ingepast in de omgeving. Als de B.V. meerdere bedrijven weet aan te sluiten en de inkomsten toenemen zoals verwacht, dan wordt de gemeentelijke subsidie terugbetaald.

Uitstoot van 5.000 dieselauto’s per jaar

De Sleipnir en de Thialf van Heerema zijn de grootste kraanschepen ter wereld. De schepen hebben energie nodig om voorzieningen aan boord te kunnen laten draaien. Het gaat dan om pompen, kranen, verlichting, airconditioning en andere apparatuur. Om de benodigde stroom op te wekken laten schepen doorgaans hun dieselgeneratoren draaien. Die maken geluid en stoten onder andere fijnstof, stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en CO2 uit. De dieselgeneratoren van de schepen van Heerema stoten jaarlijks ongeveer net zoveel van deze stoffen uit als zo’n 5.000 dieselauto’s. Door het stilzetten van de generatoren gaat er jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2 minder de lucht in.