Meld je aan voor proefvaart Staande Mastroute (W)

Rijkswaterstaat is op zoek naar watersporters om deel te nemen aan proefvaarten op de Westelijke Staande mast-route, de route tussen het Noordzeekanaal en de Kagerplassen via Haarlem.

Tijdens de proefvaart worden de bruggen op aangepaste tijdstippen bediend. Ook watersporters met motorboten met een doorvaarthoogte lager dan 6 meter kunnen mee doen. De proefvaart zal op 3 dagen worden gehouden: 24 juni, 26 juni en 1 juli. Doel van de proef is te komen tot een betere brugbediening. Door de openingstijden goed op elkaar af te stemmen kan de doorstroming, zowel voor het scheepvaart- als voor het wegverkeer, verbeterd worden en onnodig oponthoud worden voorkomen. 

Meer… Watersportverbond