Meldformulier in strijd tegen overtredingen pleziervaartuigen

Burgers kunnen voortaan snel en eenvoudig bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat tekortkomingen van pleziervaartuigen melden. De inspectie nam daartoe medio oktober een digitaal meldformulier ‘Overtreding Wet pleziervaartuigen’ in gebruik op haar internetsite.

Bron: Inspectie VenW, 09-11-2006;