Milieuvergunning voor DFDS Seaways voor uitbreiding veerdienstterminal

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen heeft verleend aan DFDS Seaways voor het veranderen van een terminal voor veerdiensten voor vrachtwagentrailers en koeltrailers aan de Vulcaanweg in Vlaardingen.

De vergunning maakt uitbreiding mogelijk van de terminal op een aangrenzend bedrijventerrein. Ook mag een derde aanlegsteiger worden aangelegd en kunnen er meer op- en overslagactiviteiten plaatsvinden. Twee omliggende bedrijven komen tegen de vergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bedrijven liggen samen met de terminal van DFDS Seaways op een zogenoemd ‘gezoneerd industrieterrein’. Dit betekent dat voor alle bedrijven gezamenlijk is bepaald hoeveel geluid mag worden geproduceerd in de zone rondom het bedrijventerrein. De bedrijven zijn bang dat zij door de uitbreiding van de terminal zelf minder geluid mogen produceren waardoor zij in hun bedrijfsvoering zouden worden geschaad. Ook maken zij zich zorgen over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Meer… Raad van State