Mobiele dijk moet woonboten Gennep vlot trekken

Rijkswaterstaat start op vrijdag 13 januari met de aanleg van een mobiele dijk bij de Paesplas om zo de woonboten die scheef liggen weer vlot te trekken. De mobiele dijk is een soort ballon van 55 meter lang van plastic die volgepompt wordt met water waardoor deze een afsluiting vormt tussen de Maas en de Rijksvluchthaven/Paesplas. De woonboten liggen scheef doordat het waterpeil flink is gezakt door de aanvaring met de stuw in Grave.

Na het aanbrengen van deze mobiele dijk start het pompen om het waterpeil in de plas omhoog te brengen. Naar verwachting staat het water op maandag +1,5m waardoor naar verwachting op die dag de meeste boten en schepen los komen en/of los kunnen worden gemaakt. Volgens berekeningen is er ongeveer 750.000m3 water nodig in de haven om deze stijging te bereiken.

Waterpeil gecontroleerd laten stijgen
Door het waterpeil gecontroleerd te laten stijgen, moet worden voorkomen dat de scheve woonboten en schepen in de haven in de problemen komen. “De zwaarste boot die vastligt, is 350 ton en die zuigt zich vast aan de bodem. En als het water dan ongecontroleerd omhoog komt, zou die boot kunnen vollopen”, zegt Hans Brinkhof van Rijkswaterstaat tegen NOS.

Het omvaren door kapotte stuw kost dagelijks zo’n 300.000 euro
Bedrijven en de binnenvaart lijden grote financiële schade door de kapotte stuw bij Grave. Het omvaren kost dagelijks zo’n 300.000 euro aan brandstof volgens Bureau Voorlichting Binnenvaart

Op 29 december voer een Duits binnenvaartschip tegen de stuw bij Grave, waardoor het waterpeil met meters zakte. Daardoor was het scheepvaartverkeer tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal onmogelijk en kwamen 18 woonboten droog liggen.