Mosselbroedval waargenomen

In het Texelstroom, Gat van Stompe en de Doove Balg zijn de eerste symptomen van mosselbroedval aangetroffen. Van de traditionele zaadbestekken Molenrak, Vlieter, Breezanddijk en de Javaruggen valt nog geen positief nieuws te melden.

Bron: Visserijnieuws, 06-08-2007;