NBZ voert gesprekken over revitalisering van het fonds en overweegt nieuwe emissie

De NBZ-directie voert momenteel met meerdere partijen gesprekken over de revitalisering van het fonds. Een van de maatregelen die hierbij wordt overwogen, is een nieuwe emissie van aandelen. Dit heeft directeur Tjeenk Willink gisteravond gezegd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 mei.

Alle gesprekken die NBZ de afgelopen jaren heeft gevoerd met mogelijke financiers, worden overheerst door twee terugkerende onderwerpen: het ontbreken van nieuw kapitaal en de sinds de oprichting ontstane schuld aan oprichtings- en emissiekosten.

Een mogelijke oplossing voor het eerste probleem – het ontbreken van nieuw kapitaal – is wellicht een emissie van aandelen. Volgens directeur Tjeenk Willink ziet het ernaar uit dat het die kant weleens zou kunnen opgaan. In de gesprekken die NBZ momenteel voert, dringen verschillende partijen hierop aan. Sommigen zien het als voorwaarde om met NBZ in zee te gaan. Mocht het tot een emissie komen, dan zal deze worden voorafgegaan door een claimemissie. Hierbij krijgen de eigen aandeelhouders als eersten de mogelijkheid nieuwe aandelen NBZ te kopen. Over hoeveel nieuwe aandelen NBZ denkt te gaan uitgeven en tegen welke koers, kon Tjeenk Willink geen enkele mededeling doen. “We hebben het hier over mogelijke plannen. Maar omdat de kans erop steeds groter lijkt, voel ik mij verplicht u dit nu mee te delen. Een emissie van aandelen betekent immers dat uw belang in NBZ verwatert.”

Met een emissie zou het andere probleem – de sinds de oprichting ontstane schuld aan oprichtings- en emissiekosten – ook kunnen worden opgelost, legde Tjeenk Willink uit. Een deel van de nieuw uit te geven aandelen zou immers kunnen worden gebruikt om daarmee deze schuld aan de beheerder in te lossen.

Uiteindelijke doel van deze gesprekken is om de vloot nog dit jaar te kunnen uitbreiden en om in 2014 weer interim-dividend te kunnen uitbetalen. De scheepvaartmarkt schreeuwt om kapitaal, legde Tjeenk Willink de aandeelhouders uit. “Als we ten volle willen profiteren van de economische groei die er onherroepelijk aankomt, dan is het door nu te investeren.”

Tijdens deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurden de aandeelhouders het Jaarverslag en de Jaarrekening 2012 goed.

Directie en raad van commissarissen werd decharge verleend voor het gevoerde beleid. Het slotdividend over 2012 werd vastgesteld op usd 0,70 per participatie of aandeel, gelijk aan het uitgekeerde interim-dividend.

Meer… NBZ