Nederlandse steun om binnenvaartschepen milieuvriendelijker te maken

De Commissie heeft vandaag haar goedkeuring verleend aan een Nederlandse steunregeling voor het verlenen van subsidies voor de vervanging of retrofit van dieselmotoren van binnenvaartschepen. Voor de regeling, die geldt voor 5 jaar, is een bedrag uitgetrokken van ongeveer 20 miljoen euro.

Bron: European Commission, 07-07-2005;