Nederrijn: stuw bij Driel weer dicht; 15 januari

Nu het waterpeil bij Lobith vanmiddag daalt onder 10 meter boven NAP, neemt Rijkswaterstaat ook de stuw in de Nederrijn bij Driel weer geleidelijk in gebruik. De stuw stond sinds 18 december open. De westelijker gelegen stuwen bij Hagestein en Amerongen zijn vorige week donderdag al in gebruik genomen.

De stuw bij Driel is nodig voor de juiste verdeling van Rijnwater in Nederland. Zo houdt de stuw het water in de IJssel op peil. Voor de scheepvaart, maar ook voor koel- en drinkwater.

Verdeling water
Rijkswaterstaat bedient de stuw bij Driel in de Nederrijn zo, dat van het Rijnwater een bepaalde hoeveelheid naar de IJssel wordt gestuurd en er voldoende overblijft voor de verversing van de Nederrijn. De rest van het water vloeit via de Waal.

Deze afvoerverdeling garandeert een redelijke vaardiepte voor de scheepvaart op de drie rivieren. Bovendien beschikt de energiecentrale Harculo bij Zwolle over voldoende koelwater en is er in drogere periodes voldoende water in het IJsselmeer beschikbaar, het grootste zoetwaterbekken van Nederland.

Stuwen in de Nederrijn
De twee 200 ton per stuk wegende stuwbogen bij Driel zijn het grootste deel van het jaar dicht of bijna dicht. Zo krijgt de IJssel een vaste hoeveelheid Rijnwater. Om te zorgen dat de Nederrijn stroomafwaarts niet leegstroomt en de rivier bevaarbaar blijft zijn er verder naar het westen nog twee stuwen: één bij Amerongen en één bij Hagestein.

Als de 3 stuwen dicht zijn, werkt de Nederrijn als een kanaal. Scheepvaart maakt dan gebruik van een sluis naast de stuwen. Als de stuwbogen open zijn, zoals bij het recente hoogwater, is de Nederrijn weer een rivier en kunnen schepen onder de stuwbogen doorvaren.

Meer informatie
Over de 3 stuwen in de Nederrijn kunt u meer lezen op de pagina Nederrijn en Lek: onderhoud stuwen en sluizen.

Related news

List of related news articles