Nieuwe laagzwavelige bunkerolie populair in Rotterdam

De nieuwe laagzwavelige bunkerolie VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil met maximaal 0,5 procent zwavel) is in twee maanden heel populair geworden in Rotterdam, de grootste bunkerhaven van Europa. De helft van alle verkochte bunkers in november was VLSFO. Dit blijkt uit de bunkermeldingen die gedaan zijn via de TimetoBunker app van het Havenbedrijf Rotterdam.

Container Vessel and Skyline Rotterdam Foto Port of Rotterdam pb 18-4-2019
Containerschip in skyline van Rotterdam. Foto, Port of Rotterdam.

Per 1 januari 2020 mag de brandstof van zeeschepen op de wereldzeeën nog maar 0,5 procent zwavel bedragen. Nu is dat maximum nog 3,5 procent. Hoogzwavelige brandstof is dan alleen nog toegestaan op schepen met scrubbers, een geïnstalleerd filtersysteem, aan boord.

Groei van ruim 50 procent in 2 maanden

Uit de TimetoBunker app, waar een derde van alle bunkermeldingen verloopt, blijkt dat de laatste twee maanden de verkoop van VLSO enorm is gestegen: september 1.700 ton, oktober 32.000 ton en november 95.000 ton. Daarmee is het percentage VLSFO binnen de totale verkoop van alle stookolie gegroeid van 1,8 procent in september naar 51,6 procent in november. De verkoop van distillaten (MGO en MDO) is in deze maanden stabiel.

In de reguliere bunkermeldingen staat niet het zwavelgehalte van stookolie vermeld. Toch vermoedt bunkerexpert Ronald Backers van het Havenbedrijf dat deze trend representatief is voor alle bunkerverkopen in Rotterdam: “De TimetoBunker app wordt sinds februari gebruikt en is een groot succes. Ik zie geen reden om aan te nemen dat de bedrijven die nog reguliere bunkermeldingen doen, heel andere klanten hebben met een heel ander aankoopgedrag van stookolie.”

Hoewel voor de scheepvaart op de Noordzee nog strengere zwavelregelgeving geldt en bunkerolie slechts 0,1% zwavel mag bevatten, bestellen veel rederijen in Rotterdam VLSFO, omdat ze niet alleen over de Noordzee maar intercontinentaal varen.