Nieuwe Lloyd’s Register’s Rules and Regulations for the Classification of Inland Waterways Ships beschikbaar

De eerste versie van Lloyd’s Register’s ‘Rules’ voor binnenvaartschepen werd begin jaren tachtig van de vorige eeuw gepubliceerd.

Sindsdien is er veel veranderd. Een kwart eeuw geleden beschouwde Lloyd’s Register de binnenvaart niet als een van haar kernactiviteiten. Vandaag is de binnenvaart een activiteit dat van groot belang is voor de maritieme bedrijvigheid in België en Nederland. De binnenvaart is gegroeid tot een belangrijke markt voor Lloyd’s Register in West Europa.

Zowel de transportcapaciteit en de lading karakteristieken zijn veranderd. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is heel belangrijk geworden. Tegelijkertijd wordt een steeds hoger veiligheidsniveau verlangd door de samenleving, voor zowel mens als milieu.

Om in de pas te kunnen blijven met deze ontwikkelingen was een geheel vernieuwde versie van de ‘Rules’ voor binnenvaartschepen nodig. Vertegenwoordigers van de industrie (bouwers, ontwerpers, Scheepvaart Inspectie, etc.) hebben commentaar geleverd op eerdere ontwerpen van deze ‘Rules’, teneinde de relatie in de binnenscheepvaart en scheepsbouw te waarborgen en te versterken.

De november 2008 versie van Lloyd’s Register’s Rules and Regulations for the Classification of Inland Waterways Ships is nu beschikbaar in hardcopy en op cd-rom.

De uitgave in druk is te bestellen via de website www.webstore.lr.org. De cd-rom versie is gratis beschikbaar en kan besteld worden via het e-mailadres: [email protected].

Bron: Lloyd’s Register, 09-01-2009;