Nieuwe overeenkomst tussen BCTN en Havenbedrijf

Container Transferium Alblasserdam

Exploitant BCTN en Havenbedrijf Rotterdam hebben een nieuwe overeenkomst getekend voor de exploitatie van het Container Transferium Alblasserdam. Besloten is om de oorspronkelijke terminal met een omvang van 6,5 hectare te verkleinen naar een oppervlakte van 4 hectare. Ook de lengte van de kade is aangepast; van de oorspronkelijke lengte van 367 meter naar een lengte van 255 meter. Dit nieuwe ontwerp sluit beter aan bij de maximale overslag van 200.000 TEU zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. De partijen zijn inmiddels bezig met de voorbereiding van de bouw van de kade en terminal. Ze verwachten dat die begin 2014 operationeel zal zijn.

Meer… Port of Rotterdam