NML doet oproep aan overheid voor Maritiem herstelplan

Volgens de Stichting Nederland Maritiem Land (NML) heeft de Nederlandse maritieme sector een cruciale rol in de logistieke keten. “Het is essentieel dat levensvatbare bedrijven in de maritieme sector ondanks de huidige crisis overeind blijven. We moeten voorkomen dat werknemers massaal hun baan verliezen in één van de meest innovatieve en cruciale sectoren van Nederland,” verklaart de stichting in een bericht op 30 april. NML heeft samen met het totale maritieme cluster een brief aan de overheid geschreven met een urgente oproep om samen het Maritiem herstelplan te ontwerpen.

Istock

In de brief aan Mark Rutte en de Ministeries; Infrastructuur & Waterstaat, Financiën, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Defensie staan een aantal concrete maatregelen, die zorgen voor behoud van een sterke en internationaal concurrerende maritieme sector, ook na de Corona-crisis.

De maritieme sector wordt zwaar getroffen door de effecten van de Corona-crisis. Versnelling en verduurzaming bieden daarbij een sleutel tot de oplossing. Het is nu al merkbaar dat vervoer en overslag dalen door de inzakkende wereldeconomie, dat opdrachten voor de maritieme maakindustrie worden uitgesteld en dat innovatie door liquiditeitsproblemen onder druk staat.

Volgens NML heeft de overheid en het maritiem bedrijfsleven een gezamenlijk belang als het gaat om verduurzaming en veiligheid op zee. “Daarom moeten we als overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten de handen ineenslaan en een economisch herstelplan ontwerpen, waarmee we na de Corona-crisis duurzaam het verschil maken en onze internationale concurrentiepositie verstevigen.”