Nog tien jaar monopolie voor loodsen

Den Haag – Het Loodswezen behoudt tot 2015 zijn monopoliepositie in de Nederlandse havens, maar de overheid verstevigt haar greep op de tarieven en de prestaties. Dat is de strekking van het besluit dat demissionair minister De Boer van Verkeer en Waterstaat heeft genomen.


Het besluit is een doorbraak in de al jaren voortslepende kwestie over de invoering van marktwerking bij de beloodsing van zeeschepen in Nederlandse havens. Die is praktisch onmogelijk omdat het loodswezen aanhikt tegen een pensioenprobleem, ontstaan in de tijd dat het nog een ambtelijke dienst was. Voor de oplossing van dat probleem is 260 miljoen euro nodig.


De verlening van de concessie betekent dat het loodswezen tien jaar de tijd krijgt om dat geld bij elkaar te krijgen. Marktwerking wordt dan in 2015 alsnog ingevoerd.


De minister stelt als voorwaarde dat het Loodswezen alle maatregelen neemt die noodzakelijk zijn ‘voor een dienstverleningsaanbod tegen zo laag mogelijke kosten met behoud van het bestaande niveau van veiligheid’. Hij wacht daartoe een ‘reëel voorstel’ van het Loodswezen af. Mocht daarover vóór 1 januari 2004 geen overeenstemming zijn bereikt, dan ziet de minister toch nog af van de tienjarige concessie (die loopt van 2005 tot 2015).


Het Loodswezen krijgt minder vrijheid om zelf de tarieven vast te stellen. De minister wil de Scheepvaartverkeerswet zodanig wijzigen dat hij meer grip krijgt op de tarieven en op de prestaties die tegen die prijs worden geleverd. De nog in oprichting zijnde vervoerkamer van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) gaat daar toezicht op houden.

Bron: Nieuwsblad Transport – Port of Rotterdam, 16-04-2003;