Noordzeekanaalgebied. Foto, Bram van de Biezen

Noordzeekanaalgebied draagt in 2019 bij aan economische groei regio

In 2019 groeide de overslag, werkgelegenheid en de economische waarde op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal, zo blijkt uit de Monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied 2019.

Noordzeekanaalgebied. Foto, Bram van de Biezen
Noordzeekanaalgebied. Foto, Bram van de Biezen
Noordzeekanaalgebied. Foto, Bram van de Biezen.

Vertegenwoordigers van gemeenten langs het Noordzeekanaal, provincie Noord-Holland, het Rijk, havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur werken samen in het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Jaarlijks brengen zij feiten over de ontwikkelingen op bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal in beeld in de Monitor Ruimte-Intensivering NZKG. Met intensivering wordt het optimaal benutten van de beschikbare, schaarse ruimte bedoeld.

Uitgifte terreinen

In 2019 is in totaal 27,5 hectare bedrijventerreinen uitgegeven langs het Noordzeekanaal. Hiervan is 8,1 hectare kadegebonden en 19,4 hectare niet-kadegebonden terrein. Kadegebonden terreinen bestaan uit de kavels die direct aan de kade liggen. Bedrijven op deze kavels hebben in het algemeen een directe relatie met het water. De uitgifte over 2019 ligt lager dan de gemiddelde uitgifte van de laatste 20 jaar (te weten: 18,6 hectare kadegebonden terrein en 17,4 hectare niet-kadegebonden terrein). Op 1 januari 2020 is totaal nog 369,7 hectare uitgeefbaar op bedrijventerreinen in het NZKG. Hiervan is 145,9 hectare (39 procent) kadegebonden terrein.

Overslag en scheepsbezoeken

Overslag staat voor het laden of lossen van goederen in of uit schepen. Overslag vindt plaats van een schip naar de kade, naar een vrachtwagen of van een groot schip naar een kleiner schip. De overslag in het NZKG (exclusief Zeehaven IJmuiden) groeide in 2019 met ruim 3.3 miljoen ton (ruim 3 procent) naar ruim 104 miljoen ton. De groei van de overslag in het NZKG is geheel toe te rekenen aan het havengebied Amsterdam. De lading kwam met grotere schepen binnen, omdat het aantal scheepsbezoeken ten opzichte van de vorige meting licht daalde.

Economische waarde

De totale economische waarde in 2019 in het NZKG (inclusief Tata Steel) is € 9.418 miljoen. Een stijging van € 683 miljoen (bijna 8 procent) ten opzichte van 2018. Per deelgebied zijn er grote verschillen. Dit is afhankelijk van de sectoren in het gebied. In de gebieden waar relatief veel havengerelateerde activiteiten zijn, is de toegevoegde waarde per baan in het algemeen het hoogst.

Werkgelegenheid

Ten opzichte van de vorige meting is de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen toegenomen met 6.142 banen. Hiervan waren 751 banen havengerelateerd (12 procent). De hoogste stijging vond plaats in het havengebied van Amsterdam.

Door de impact van de coronacrisis op de regio is het lastig is te voorspellen hoe de uitgifte van terreinen de komende jaren verloopt. De cijfers wijzen er tot nu toe op dat er nog steeds veel vraag is.

De volledige en geactualiseerde Monitor Ruimte-Intensivering is te vinden op www.noordzeekanaalgebied.nl.