NWEA betreurt uitstel differentiatie wind op land

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) betreurt het besluit van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) om de beloofde invoering van differentiatie voor wind op land binnen de SDE+ uit te stellen tot 2013. Voor windenergie blijft het systeem volgend jaar ongewijzigd, schrijft de minister aan de Tweede Kamer (brief van 3 november 2011). Door de berekeningsmethode kan wind op land niet concurreren met andere technieken.

“Er ontstaat een ongelijk speelveld voor windenergie op land binnen de SDE+ en dat druist in tegen de bedoeling van de regeling, die uitgaat van concurrentie tussen technieken en waarbij voorrang wordt gegeven aan de goedkoopste opties”, aldus Ton Hirdes, directeur NWEA. NWEA verzoekt de minister met klem differentiatie binnen de SDE+ voor wind op land alsnog in 2012 in te voeren.

Het niet invoeren van differentiatie vanaf 2012 is om verschillende redenen onwenselijk:
– in de SDE+ wordt geconcurreerd op de laagste prijs per kWh. Vanwege de berekeningsmethode die specifiek geldt voor wind op land, moeten veel projecten hun SDE+ aanvraag indienen tegen een hogere kostprijs dan de werkelijke kostprijs per kWh. Zij kunnen dus feitelijk niet mee concurreren.

-het budget voor de SDE+ wordt jaarlijks in een aantal fases vrijgegeven; in 2011 was vrijwel het hele budget al in de eerste fase (met de laagste prijs per kWh) vergeven. Doordat wind op land ondanks de lage prijs per kWh pas in een latere fase kan aanvragen, is er geen budget meer. Voor 2012 verwacht NWEA dat effect ook, mede omdat ook duurzame warmte wordt toegevoegd als subsidiabele categorie; het beschikbare budget zal daardoor al in de eerste en tweede fase (resp. tot 7 en 9 cent/kWh) overtekend zijn.

– er wordt geen rekening gehouden met verschillen in windaanbod tussen locaties; differentiatie had ook een oplossing moeten zijn voor projecten in minder windrijke gebieden.

Kern bij differentiatie is dat de kostprijs wordt bepaald op basis van de werkelijke productie, in plaats van een begrenzing in de vorm van het aantal ‘vollasturen’ tot 2200, zoals nu, waardoor voor wind de kostprijs is gefixeerd op 9,6 cent/kWh. Daardoor kunnen veel projecten niet meedoen in de eerste twee fases voor de SDE+ (tot 9 cent/kWh). Zouden ze van alle werkelijk geproduceerde kWh kunnen uitgaan, komen ze wel op een prijs onder 9 cent/kWh.

Vanaf begin dit jaar is door NWEA in intensief en constructief overleg met ECN/KEMA en het ministerie gewerkt aan een voorstel voor differentiatie. Uitstel is dan ook verrassend: tot voor kort werd aangegeven dat het proces op schema liep.

NWEA zal bij minister en Tweede Kamer aandringen differentiatie voor wind op land al vanaf 2012 mogelijk te maken. Hirdes: “Anders wordt 2012 voor wind, net als 2011, een verloren jaar.” Hij benadrukt dat NWEA bereid is mee te praten over alternatieve oplossingen voor 2012.

Meer… NWEA