Ondernemers steken 2,5 miljoen in nieuwe maashaven Waalwijk

De ondernemers in De Langstraat steken 2,5 miljoen euro in de nieuwe buitenhaven van Waalwijk. Zo verbinden ze zich aan de geplande insteekhaven voor containers en bulktransport ‘Maaspoint Brabant / Havens Waalwijk’. Daartoe ondertekenden ze een overeenkomst met de gemeente.

Havenwethouder M. van Dongen noemt het ‘een zeer welkome bijdrage om de financiele eindjes aan elkaar te knopen.’ Het gaat om ondernemers die straks containers en bulktransport via de nieuwe ^terminal verschepen. Per container en per ton bulkgoed (zand, grind, beton) leggen zij een vast bedrag in bij hun ‘Maaspoint Bedrijvenfonds’. Over 30 jaar wordt 2,5 miljoen euro opgebracht.

Mede op basis van het eerder uitgebrachte haven-businessmodel van Buck Consultants toonde het logistiek kennisinstituut Boost Logix in Tilburg de haalbaarheid aan van dit bedrag om het in de begroting te kunnen opnemen.

Totale investering 32 miljoen
De Waalwijkse en Heusdense Bedrijven Platforms, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en de bedrijven Keukenman/DMG, Riwo, Kivits en DCSG tekenden de overeenkomst met Waalwijk. Daarmee verbonden ze zich nu al aan de publiek-private financiering van de haven, die zeker 32 miljoen euro kost.

De gemeente brengt voor 10 miljoen aan grond en exploitatiewinsten in, een groep ontwikkelaars, aannemers en havenexploitanten verplicht zich voor 15 tot 20 miljoen, de Provincie Noord-Brabant staat garant voor eventuele extra kosten.

Koppelen aan nieuw bedrijventerrein
Daarvoor krijgt Waalwijk een haven^terminal direct aan de rivier, vanaf de havenmond richting de waterzuivering Gansoyen. Dit haventerrein meet acht hectare en grenst aan een nieuw industrieterrein van 27 hectare tot aan de Milieustraat benoorden Waalwijk. Hier komen vooral logistieke bedrijven die van de havenfaciliteiten profiteren.

Bereikbaar voor de grootste schepen
De haven maakt Waalwijk en Midden-Brabant bereikbaar voor de grootste schepen op de Maas: vaarklasse V tot 135 meter lang, 16 meter breed en 4,5 meter diep. De sluis van Waalwijk schut slechts schepen tot 85 meter lang, 8 meter breed en 2,5 meter diep (klasse III). Scheepsladingen kunnen straks vertienvoudigen: veel meer transportvolume bij veel minder scheepsbewegingen.

Nu al derde logistieke hot spot van Nederland De transportkosten en de aanslag uitstoot van CO2 en fijnstof over weg en water nemen evenredig af. Bovendien haakt Midden-Brabant nog beter aan op de lijnen tussen de zeehavens Rotterdam en Antwerpen en het Europese achterland. Nu al geldt Midden-Brabant als derde logistieke hot spot van Nederland vanwege zijn verbindingen, beroepsbevolking, bedrijventerreinen, vestigingsklimaat en logistieke specialisaties. ‘Die positie wordt alleen maar beter’, aldus havenwethouder van Dongen.

Meer… Gemeente Waalwijk