Onderzoek naar kartel bergers

Peijs schakelt NMa in na mislukte aanbesteding Assi Euro Link


Scheepsbergers maken mogelijk verboden prijsafspraken. Dat suggereert het ministerie van Verkeer en Waterstaat, naar aanleiding van een geflopte aanbesteding voor de berging van het vrachtschip Assi Euro Link. Dat schip is eind januari jongstleden 75 kilometer ten noordwesten van Texel gezonken.
 
Texel/Rotterdam – Volgens minister Peijs hebben de bergers aanneemsommen voor de berging van het scheepswrak ingediend die buitenproportioneel hoger waren dan de ramingen door het ministerie. Peijs heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ingeschakeld voor onderzoek. De vorige minister van Verkeer en Waterstaat, R. de Boer, heeft een risicoanalyse laten maken en heeft aan de hand van de resultaten bezworen dat de Assi Euro Link snel moest worden geborgen, vanwege de nautische risico’s. De kans is aanwezig dat er andere schepen op botsen. Hij heeft zeven bergers uitgenodigd een aanbieding te doen.
 

Bron: Rotterdams Dagblad, 11-10-2003;