Navingo Career Event

Onderzoek: Rotterdam, thuishaven voor talent

Erasmus Urban, Port & Transport Economics (UPT) heeft onlangs een onderzoek afgerond naar talent en talentprofielen die worden gezocht in de brede Rotterdamse economie en specifiek voor de maritieme sector. Er is ook onderzocht welke talentinitiatieven er al lopen. In totaal zijn er 321 vacatureteksten geanalyseerd van Navingo Career (voorheen maritiemevacaturebank.nl) voor een vacature-analyse en samen met een survey en interviews hebben de onderzoekers geconcludeerd dat de versnelling van technologische ontwikkelingen zorgt voor veel dynamiek.

Navingo Career Event
Talenten tijdens het Navingo Career Event vorig jaar.

Met name Development & Operations (DevOps) innovatie teams zorgen voor versnelling van technologie naar toepassing. De maritieme arbeidsmarkt is internationaal en techniek gedreven. Vakmanschap staat voorop, maar met de juiste cross-over skills kunnen talenten pas echt impact maken in innovatieteams.

Initiatieven gericht op doelgroep en diversiteit hebben een grotere talentpool

Er zijn veel initiatieven om talent te vinden, binden, boeien en behouden. Onderwijs, bedrijfsleven en intermediairs weten elkaar goed te vinden, maar initiatieven mogen meer gericht zijn op doelgroep en diversiteit. Dit zorgt voor een grotere talentpool, meer instroom van vrouwelijk talent en zijinstromers in de maritieme sector.

Beroepsgemeenschappen kunnen elkaar versterken door via publiek-privaat samenwerking contextrijke leeromgevingen te bouwen en daarbij de crossovers tussen vakmanschap en vaardigheden te borgen in nieuw samengestelde opleidingen. Flexibiliteit en maatwerk is nodig om de behoefte van talentontwikkeling van de mid-professional te ondersteunen.

View on Youtube.