Ook investeren in bereikbaarheid lange termijn

Als de economische groei verder aantrekt, lopen veel Nederlandse wegen vast en ontstaan er verspreid door het land vertragingen op vaarwegen. Dit blijkt uit een prognose van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verladersorganisatie EVO concludeert dat het kabinet moet investeren in de bereikbaarheid van Nederland op de lange termijn.

Volgens EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, moet het kabinet gericht investeringen in meer capaciteit en slimmer gebruik van de Nederlandse infrastructuur.

Wegen
Uit de prognose van het ministerie blijkt dat de filedruk bij Amsterdam (de A7, A8 en A9) en Rotterdam (A4) in de toekomst weer toeneemt. Ook dreigen er meer files op de trajecten Deil – Den Bosch (A2), Amsterdam – Amersfoort (A1) en Almere – Lelystad (A6). De afgelopen jaren is de filedruk dankzij gerichte investeringen juist sterk afgenomen. Het kabinet moet volgens EVO daarom ook investeren in de bereikbaarheid op de lange termijn. Een verdere economische groei betekent namelijk dat het goederenvervoer ook toeneemt.

Water
Niet alleen het wegverkeer, maar ook de binnenvaart zal meer vertragingen ondervinden als diverse sluizen te smal blijken te zijn voor het goederenvervoer. Bij een toenemende economische groei ontstaan rond 2028 knelpunten bij bijvoorbeeld de Krammersluizen, de sluis Delden, de Oostersluis en de sluis bij Gaarkeuken. Dit betekent dat de maximale gemiddelde wachttijd, nu nog een half uur, overschreden wordt. Deze schadepost kost bedrijven die hun goederen – in toenemende mate – via containers over het water laten vervoeren jaarlijks miljoenen euro’s.

Investeren
De prognose maakt duidelijk dat de bestaande infrastructurele investeringen onvoldoende zijn om de bereikbaarheid van Nederland voor de lange termijn zeker te stellen. EVO roept het kabinet dan ook op om te investeren in oplossingen voor de toekomstige knelpunten op (vaar)wegen. De Tweede Kamer debatteert maandag over de bereikbaarheid van Nederland.

Meer… EVO