Plezierboten vaak ongekeurd

Een groot deel van de plezierboten in Nederland voldoet niet aan de veiligheidseisen. De Zeehavenpolitie in Rotterdam, die in de zomermaanden ook op recreatiewateren patrouilleert, kan daar door het ontbreken van een APK voor boten niet tegen optreden.

Bron: AD.nl, 18-06-2006;