Prins van Oranje bij proefvaart patrouilleschip en overdracht historische scheepsversiering

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje vaart woensdag 14 maart mee met een proefvaart van het patrouilleschip Holland voor de Koninklijke Marine. De Holland vaart van Amsterdam naar Greenwich bij Londen. Bijzondere lading is de historische versiering van de achtersteven van het 17e-eeuwse Engelse vlaggenschip Royal Charles dat destijds door Michiel de Ruyter is veroverd. Deze zogenaamde spiegelversiering uit de collectie van het Rijksmuseum wordt donderdag 15 maart, in aanwezigheid van de Prins, door het museum tijdelijk overgedragen aan het Nationaal Maritiem Museum in Greenwich.

De Holland is het eerste schip van de Holland-klasse, een serie van vier patrouilleschepen voor de Koninklijke Marine. Het schip werd in 2010 gedoopt door de Koningin en maakt sindsdien proefvaarten. Tijdens deze proefvaart wordt het varen met een ‘hightech’ radar- en communicatiemast getest. De Holland wordt later dit jaar in dienst gesteld en voert daarna het predicaat ‘Harer Majesteits’. Naast de Holland zijn ook drie andere patrouilleschepen aan het proefvaren, de Zeeland, de Friesland en de Groningen. De vier patrouilleschepen zullen na indienststelling een bijdrage leveren aan de internationale rechtshandhaving en veiligheid. Zij worden onder meer ingezet voor antipiraterij missies, counterdrugs operaties en kustwachttaken in Nederland en het Caribisch gebied.

Meer… Het Koninklijk Huis