Regels voor toegang schorren

De provincie onderzoekt of voor de Westerschelde een buitendijkse betredingsregeling noodzakelijk is. Een adviesbureau is bezig in kaart te brengen waar met welke belangen – natuur, recreatie, visserij – rekening gehouden moet worden.

Bron: BN de Stem, 05-08-2008;