Rem op onderhoud waterwegen

DEN HAAG (ANP) – Rijkswaterstaat moet het onderhoud aan waterwegen  dit jaar noodgedwongen verminderen. Vanwege het achterstallig  onderhoud waren de werkzaamheden juist versneld, maar door de  huidige kasproblemen moet Rijkswaterstaat deze maatregel nu  terugdraaien. Hierdoor moet de dienst onder meer  baggerwerkzaamheden en onderhoud aan beschoeiingen en sluizen  schrappen. 
Dat heeft staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en  Waterstaat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Zij vervangt  ‘haar’ minister De Boer, die op vakantie is. De ingreep bij het  onderhoud van vaarwegen is volgens haar het enige concrete gevolg  van de recente kasproblemen. 


Augustus vorig jaar becijferde het departement dat er jaarlijks  ongeveer 100 miljoen euro te weinig is voor het waterbeheer. De  Boer heeft de Tweede Kamer beloofd met een plan van aanpak te  komen, waarin hij uiteenzet hoe hij de achterstand bij het beheer  van vaarten, kanalen en rivieren wil inlopen.

Bron: ANP – Waterland.net, 28-02-2003;