Rijkswaterstaat baggert vaargeulen Gouwzee

Rijkswaterstaat gaat de komende vijf jaar de vaargeul door de Gouwzee baggeren. Zij heeft een optie op een verlenging van twee keer een jaar tot 2018. Dat heeft Rijkswaterstaat in een brief aan de HISWA Vereniging laten weten.

Rijkswaterstaat wilde het beheer staken en overdragen aan lagere overheden, nadat in 2005 de Zuiderzeewet niet meer van kracht was. Deze beslissing zorgde voor veel onrust bij watersportbedrijven en -verenigingen in Monnickendam.

Meer… Watersportverbond