Rijkswaterstaat ruimt scheepswrakken uit de weg

RijkswaterstaatRuimtWrakken

Rijkswaterstaat verwijdert in juli en augustus 2013 op de Noordzee en de Westerschelde twee scheepswrakken gedeeltelijk en één volledig. Deze wrakken liggen in de weg voor de scheepvaart. Met de verwijdering verbetert de bereikbaarheid van de zeehavens en de veiligheid op de vaarweg. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) bracht 11 juli 2013 een bezoek aan de bergingswerkzaamheden in de Westerschelde.

Minister Schultz: “Onze zeehavens zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Meer dan de helft van al het goederenvervoer van en naar Nederland gaat per zeeschip. De wrakken die Rijkswaterstaat nu verwijdert, vormen een obstakel op belangrijke toegangsroutes naar de zeehavens. Om de positie van de zeehavens te versterken, is het daarom van belang de wrakken te verwijderen.”

Veilige diepte creëren
De scheepswrakken hinderen het scheepvaartverkeer. Door de scheepswrakken hebben de vaargeulen niet de minimale benodigde veilige diepte voor grote schepen en de ruimte om de wrakken veilig te passeren is voor grote schepen beperkt. Een vierde wrak staat op de planning om in 2014 gedeeltelijk verwijderd te worden.

Vaarwegversmalling opheffen
Het wrak van het stoomvrachtschip ‘Ariana’ in de Westerschelde veroorzaakt een versmalling van de vaargeul. Schepen moeten nu om het wrak heen varen. Een kraan verwijdert alle delen van het wrak die boven de vereiste waterdiepte uitsteken, zodat de vaarweg weer verbreed kan worden. Uiterlijk in augustus zijn de werkzaamheden gereed.

Meerdere tegelijk bergen
Ruim vijftig kilometer uit de kust van IJmuiden is tegelijkertijd ook een deel van een scheepswrak geborgen. Hier lag een onbekend wrak dat schepen belemmerde om optimaal de IJgeul (de vaargeul naar de haven van IJmuiden) in te varen. Bovendien bemoeilijkte het wrak het vertrek uit het naastgelegen ankergebied. Na verwijdering van ongeveer 120-150 ton aan wrakdelen hebben grote schepen hier nu weer vrij baan. Archeologen onderzoeken momenteel de boven water gekomen wrakresten, waaronder twee ketels, om te achterhalen welk schip het is. Daarnaast is deze week zeventig kilometer uit de kust van Walcheren het wrak van het vissersschip ‘Jan Breydel’ volledig verwijderd. Dit wrak lag in de weg op een belangrijk kruispunt van vaarroutes. Het wrak stond rechtop op de zeebodem op meer dan 30 meter diepte en is met een grote kraan in zijn geheel boven water gehesen.

Planning
Naar verwachting wordt in 2014 nog een vierde wrak gedeeltelijk geborgen. Dit onbekende wrak ligt ten noorden van Vlieland. Het ligt in de weg voor zeeschepen van en naar de noordelijke havens.