Rotterdam: 12e keer Oostenrijks belangrijkste haven

Rotterdam was in 2009 voor de twaalfde achtereenvolgende maal Oostenrijks belangrijkste zeehaven, met een overslag van 4,0 miljoen ton. Dit was 15% minder dan het jaar daarvoor. Het marktaandeel steeg met 1% naar 30% (*). Dit blijkt uit de “Seehafenbilanz” over 2009, die het Oostenrijkse logistieke vakblad “Verkehr” jaarlijks opstelt. De haven van Koper (Slovenië) bleef tweede, met 3,3 miljoen ton. Van Rotterdam naar het oosten ging 3,2 miljoen ton, 18% minder dan in 2008. De Oostenrijkse export via Rotterdam gaf 20% toe tot 0,8 miljoen ton.

Bron: Port of Rotterdam, 13-07-2010;