Ruim baan voor watersport

De vier Deventer watersportverenigingen die hun thuishaven hebben in het zandgat bij de Rembrandtkade werken gezamenlijk aan de realisering van een watersportcentrum in een nog te graven nevengeul van de IJssel, pal naast de rioolwaterzuivering.

Bron: De Stentor, 20-03-2007;