Samenwerkende verladers brengen ruim 300.000 TEU in kaart voor vervoer per binnenvaart

LeanAndGreen

Lean and Green Barge stimuleert de regionale samenwerking van verladers om de vaarwegen beter te benutten en daardoor de toenemende containerstromen nog efficiënter te organiseren. Om ‘De Vaart Er In’ te houden kwamen initiatiefnemers en verladers vandaag bijeen in Rotterdam tijdens de gelijknamige conferentie. Met bundeling van containerstromen via de binnenvaart behalen verladers hun duurzaamheidsdoelstellingen en optimaliseren tegelijkertijd hun eigen logistiek proces. Zo geven ze praktische invulling aan het begrip ‘synchromodaliteit’.

Voedselproducenten voorop bij Lean and Green Barge 
De eerste 25 bijeenkomsten in 10 regio’s leidden al tot deelname van 50 verladers en identificatie van een potentiële containerstroom van ruim 300.000 TEU. Voedselproducenten Bavaria, Heinz en Mars realiseerden in december 2012 de eerste ‘Lean and Green Lane’ van de nieuwe containerterminal in Cuijk naar Rotterdam. Al snel volgden andere verladers waaronder FrieslandCampina, Aviko, D.E. Master Blenders 1753 en United Biscuits. Frank Scholten, transportmanager van Aviko: “Door met de binnenvaart te werken kunnen we onze logistieke processen beter optimaliseren. Het is ook een stukje lef hebben om het gewoon te gaan doen”. Tiny de Mol, inkoper zeetransport bij FrieslandCampina, adviseert de kleinere verladers om ook aan te sluiten. “Als je er eenmaal aan gewend bent, is het een piece of cake!”

Bundelen, delen en plannen
Weinig verladers zijn zo groot dat ze zelf een heel binnenvaartschip kunnen vullen én op een frequente afvaart kunnen rekenen. Het doel van Lean and Green Barge is door regionale samenwerking containerstromen te bundelen en op concurrerende wijze te laten vervoeren met inzet van de binnenvaart. Lean and Green Barge organiseert regionale bijeenkomsten voor verladers, logistiek dienstverleners en terminals in Nederland en België. Tijdens deze bijeenkomsten delen verladers hun ‘stromen’ en maken ze plannen voor vaarroutes die uiteindelijk met grote frequentie en zo efficiënt mogelijk ‘vol heen en vol terug’ moeten gaan varen.

Meer… Lean and Green