Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Samenwerking tussen Oiltanking Ghent en INEOS Europe

Oiltanking Ghent NV en INEOS Europe AG gaan in de toekomst samenwerken voor de opslag en behandeling van nafta en gascondensaat bij Oiltanking in de haven van Gent. Deze goederen gaan de INEOS-kraakinstallatie in Keulen bevoorraden. Voor deze samenwerking zet Olitanking 15 procent van zijn bestaande opslagcapaciteit in. Het Havenbedrijf Gent draagt bij aan dit project door de kade voor de binnenvaart te vernieuwen. Bovendien is het Havenbedrijf enthousiast over de twee miljoen ton extra vrachtverkeer per jaar.

Nafta en gascondensaat zijn grondstoffen voor een petrochemisch proces waarbij koolwaterstoffracties afgebroken worden tot kleinere koolwaterstoffen om uiteindelijk lichtere alkenen (olefinen) zoals ethyleen en propyleen te produceren. Met andere woorden, de verwerking van nafta en gascondensaat zorgt voor de bouwstenen van onder meer plastic en rubber.

Nieuwe Moervaartkaai voor afvoer door binnenvaartschepen
Vanuit het Schotse Grangemouth, gelegen tussen Edinburgh en Glasgow, worden de producten per zeeschip aangevoerd. Vervolgens worden ze tussentijds opgeslagen bij Oiltanking aan het Rodenhuizedok in de Gentse haven. Na te zijn behandeld worden de producten via het aangrenzende Moervaartkaai per binnenvaartschip vervoerd over de Rijn naar de INEOS-kraakinstallatie in Keulen. Deze oplossing voor opslag en behandeling stelt INEOS in staat om het gehele proces te optimaliseren. Havenbedrijf Gent heeft 10 miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie van de Moervaartkaai en draagt op deze manier bij aan het succes van de overeenkomst.

Twee miljoen ton extra goederenoverslag
Via zeeschepen wordt er op jaarbasis 1 miljoen ton producten aangevoerd. De totale afvoer van de verwerkte grondstoffen per binnenschip bedraagt eveneens 1 miljoen ton per jaar. Het Havenbedrijf Gent is als multimodale haven dan ook uitermate tevreden met deze toename van de goederenoverslag.

Meer… Port of Ghent