Schippers gezocht voor onderzoek vaarweginformatie

Rijkswaterstaat laat een onderzoek uitvoeren onder binnenvaartschippers over de behoeftes en wensen rondom vaarweginformatie. Op basis van dit onderzoek wil Rijkswaterstaat maatregelen treffen om de communicatie en tevredenheid rondom de informatievoorziening te verbeteren.

Bent u binnenvaartschipper en wilt u aan dit onderzoek meewerken? Stuur dan uiterlijk 15 maart uw mail naar Marjolein Zonjee, Project Manager Kantar Public, [email protected]. Vermeld in de email uw naam, uw telefoonnummer en uw voorkeur voor onderstaande locatie en datum.

Onder leiding van een onderzoeker van Kantar Public gaan binnenvaartschippers met elkaar praten over de informatie die zij nodig hebben voorafgaand aan en tijdens het varen.

De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

  • Op welke manier bereidt u zich als vaarweggebruiker voor op uw reis?
  • Welke reisinformatie heeft u op welk moment nodig?
  • Welke informatiekanalen kent en/of gebruikt u?
  • In hoeverre sluiten deze kanalen aan bij uw informatiebehoeftes en wensen?

Waar en wanneer?
De focusgroepen vinden plaats op de volgende data/locaties:

Rotterdam
Datum: woensdag 22 maart of donderdag 30 maart, einde middag of avond
Locatie: Bureau Fris, Botersloot 9e, 3011 HE Rotterdam

Amsterdam
Datum: vrijdag 24 maart of woensdag 29 maart, einde middag of avond
Locatie: Kantar Public, Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam

Verdere informatie over dit onderzoek van Rijkswaterstaat.