Schippers varen met onjuiste certificaten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert dat schippers niet altijd binnen de scope van hun certificaten varen. De ILT heeft de afgelopen periode op drie schepen maatregelen genomen voor het varen zonder juiste certificaten.

Twee schepen beschikten over papieren voor de binnenvaart terwijl zij op open zee voeren. De schippers konden geen certificaat van deugdelijkheid tonen waarmee op open zee mag worden gevaren. Zij waren alleen in bezit van een zogenaamd Communautair Binnenvaart certificaat voor Binnenschepen (CBB). Dit CBB is, zoals de naam zegt, alleen geldig op binnenwateren. Als een schip is voorzien van een binnenvaartcertificaat, zijn de technische eisen aan het schip getoetst aan de voorschriften die van toepassing zijn voor het varen op de Nederlandse en/of Europese binnenwateren. De technische eisen die aan zeegaande schepen worden gesteld, zijn zwaarder.
Het derde schip voer ’s nachts zonder daarvoor gecertificeerd te zijn en was daarnaast onderbemand.

De ILT stimuleert en bewaakt de naleving van wet- en regelgeving voor professioneel vervoer over water. Bij constatering van niet naleving kan de ILT op verschillende wijze interveniëren. De getroffen maatregelen variëren van het stilleggen van een schip tot het aanzeggen van een proces-verbaal. De ILT heeft bij deze acties samengewerkt met de Maritieme Politie en buitenlandse autoriteiten.

Meer… Inspectie Leefomgeving & Transport