Schippers vrezen meer onveiligheid

Beroepsmatige binnenschippers zijn niet blij met het voornemen van Rijkswaterstaat om in toenemende mate bruggen en sluizen op afstand te bedienen. Hoewel er voordelen aan zijn, is bij onbemande waterwerken vooral de veiligheid in het geding. Toch komt er een proef met op afstand bediende bruggen in Fryslân.

Bron: Friesch Dagblad, 30-12-2007;