Shell Pernis weer operationeel

  • binnenland

De herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening op Shell Pernis zijn voor het grootste deel afgerond. Shell heeft vrijwel alle fabrieken weer in gebruik genomen, waar nodig met toestemming van de autoriteiten. De productie lag stil na een stroomstoring op 29 juli. De storing werd veroorzaakt door kortsluiting met daaropvolgend lokale brand in een hoogspanningsstation.

Shell Pernis voert de productie nu geleidelijk weer op.

Het onderzoek naar de achterliggende oorzaken van de kortsluiting is nog in volle gang. Ook de autoriteiten doen onderzoek, waaraan Shell volledig meewerkt. Shell Pernis meldt in een persbericht dat zij alle maatregelen nemen die nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Het stilleggen van Shell Pernis heeft tot vragen en zorgen geleid. Daarvoor heeft Shell hun excuses aangeboden. ‘Wij zijn erkentelijk voor het begrip van onze buren voor de eventuele hinder die zij hebben ondervonden bij het weer in gebruik nemen van de fabrieken. Het vermijden van dit soort incidenten is en blijft de hoogste prioriteit voor Shell Pernis’, aldus Shell in het persbericht.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten