‘Slag’ in tankvaart verwacht

Tankvaart

Volgens een marktanalyse van Rabobank over de tankvaart, mag de sector zich verwachten aan een ‘slag’. Aanleiding zijn de stagnerende vervoersvraag en de toegenomen vervoerscapaciteit. Volgens het onderzoek worden vooral de grote en overmaatse schepen daardoor getroffen. De tankvaart wordt gekenmerkt door een hoge concentratie waarbij vraag en aanbod worden samengebracht door een veertigtal bevrachters. De concentratie van bevrachters hangt volgens de onderzoekers samen met de concentratie van verladers en met de hoge eisen die gelden voor tankschepen op het vlak van veiligheid en milieu.

Meer… Trends.be