Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Start vervanging vizierschuiven stuwcomplex Amerongen

Rijkswaterstaat start met de vervanging van zes vizierschuiven op stuwcomplex Amerongen. Begin juni wordt de eerste vizierschuif in een serie van zes vervangen van de stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein.

Het wisselen van de vizierschuiven van de stuwen, ieder met een gewicht van 270 ton, een diameter van 48 meter en een hoogte van 9 meter, is het meest in het oog springende onderdeel van een grootschalige renovatie van de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek.

Tijdelijk keermiddel
Voordat de noordelijk vizierschuif in Amerongen wordt verwijderd wordt er eerst een tijdelijk keermiddel geplaatst dat speciaal voor dit project is gemaakt. Als het tijdelijk keermiddel is geïnstalleerd wordt de vizierschuif in drie delen weg gehaald. Daarna wordt de nieuwe vizierschuif terug geplaatst.

Ook worden de delen van het machinewerk, de hijskabels en de kabelwielen waarmee de vizierschuif wordt bediend vervangen.

Werkzaamheden duren 14 weken
De werkzaamheden duren volgens de huidige planning per schuif circa 14 weken. Al die tijd neemt het tijdelijk keermiddel de functie van de stuw in Amerongen over. Dat is belangrijk voor voldoende waterpeil voor de scheepvaart op de IJssel en de Nederrijn en Lek.

Totale renovatie van de drie stuwcomplexen
De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen. Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw waar de drie stuwcomplexen bedient kunnen worden vanaf 2019.

Siemens, BSB Staalbouw en DIMCO voeren dit project in opdracht van Rijkswaterstaat uit. De renovatie is naar verwachting eind 2019 afgerond.

Stuwcomplexen zorgen voor voldoende waterpeil
Met het stuwcomplex te Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Scheepvaart tijdens vervanging vizierschuif altijd door de sluis
Het stuwkanaal van het stuwcomplex blijft tijdens de vervanging van een vizierschuif volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Scheepvaartverkeer maakt in deze periode gebruik van de naastgelegen sluis. Dit geldt ook in periodes van hogere waterstanden wanneer de vizierschuiven geopend zijn. Tijdens de vervanging van een vizierschuif is er te weinig ruimte voor schepen om elkaar in het stuwkanaal veilig te passeren. Er is dan slechts één poort, in plaats van twee, beschikbaar. Daarnaast liggen er diverse werkschepen in het stuwkanaal en nabij de stuw waardoor de ruimte beperkt is.

Geschiedenis
Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.