Stremming Eemskanaal bij Borgbrug

Rijkswaterstaat plaatst in het laatste weekend van juni het herstelde brugdek van de Borgbrug over het Eemskanaal in Groningen terug. In verband met deze werkzaamheden is het Eemskanaal ter hoogte van de Borgbrug gestremd voor het scheepvaartverkeer van vrijdag 26 juni 18.00 uur tot maandag 29 juni 06.00 uur.

Op 5 november 2014 voer een binnenvaartschip tegen de Borgbrug over het Eemskanaal in Groningen aan. De aanvaring had de brugklep en de draaipunten zwaar beschadigd. De afgelopen maanden is de klep van de brug hersteld en zijn de hoofddraaipunten nieuw gemaakt. Daarnaast is de aandrijving in de hameitorens gecontroleerd, gerenoveerd en opnieuw geplaatst. Na het terugplaatsen van het brugdek vinden er afrondende werkzaamheden en testen plaats. Het scheepvaartverkeer wordt hier niet door gehinderd. Op 17 juli moeten alle werkzaamheden gereed zijn en wordt de brug voor het wegverkeer  opengesteld.

Reserveweekend
Als de aannemer door (weers)omstandigheden de werkzaamheden niet in het weekend van 26 tot 29 juni kan uitvoeren, staat er een reserveweekend gepland van vrijdag 3 juli 18.00 uur tot maandag 6 juli 06.00 uur.

Meer… Rijkswaterstaat