Stremmingen voor de scheepvaart

In verband met zoetwateraanvoer van het IJsselmeer naar het Rijnland worden een aantal waterwegen tijdelijk afgesloten voor scheepvaartverkeer. De staande mastroute blijft wel bevaarbaar. Hoe lang de stremmingen zullen duren is nog niet bekend. De waterschappen gaan uit van circa tien dagen.

Bron: ANWB, 27-08-2003;