Succesvolle tewaterlating AMBIORIX

Op 28 oktober 2011 werd de zelfvarende snijkopzuiger AMBIORIX onder grote belangstelling te water gelaten. De ceremonie vond plaats op de scheepswerf van IHC Merwede in Hardinxveld-Giessendam. Het imposante schip wordt gebouwd voor de DEME-groep. De bouwovereenkomst tussen DEME en IHC Dredgers werd getekend in het voorjaar van 2010, waarna de kiel werd gelegd op 23 december 2010. Het schip wordt in mei 2012 opgeleverd.

De AMBIORIX kan baggeren tot een waterdiepte van circa 35 meter en is een van dekrachtigste snijkopzuigers ter wereld. Het nieuwe schip is onder meer geschikt voor het baggeren van zware grond en rots. De AMBIORIX is uitgerust met twee binnenboord baggerpompen en een onderwater baggerpomp op de cutterladder. Verder beschikt de snijkopzuiger over een bakkenlaadsysteem. De flexibele paalwagen omvat onder andere een buffersysteem waarmee baggeren onder minder gunstige weersomstandigheden mogelijk is. Het baggerproces wordt volledig ‘touch screen’ aangestuurd. De AMBIORIX is tevens uitgerust met een ‘remote view’ systeem dat permanent online meekijken en monitoren van het baggerproces vanuit DEME’s hoofdkantoor in Zwijndrecht mogelijk maakt.

Ambiorix was de leider van de Eburonen, een Gallisch volk dat in een gebied tussen de Noordzee, de Rijn, de Seine en de Marne leefde. In 54 voor Christus wist hij met een list een legioen en vijf cohortes – alles samen 7.200 soldaten – van Julius Caesar te verslaan. Om dit wapenfeit werd hij vanaf de 19e eeuw gezien als een Belgische nationale held, een voorbeeld van een dappere strijder. De naam AMBIORIX past perfect in de traditie van DEME om schepen onder meer te vernoemen naar Vlaamse volkshelden zoals Artevelde, Breughel en Breydel.

Meer… IHC Merwede