Uitbaggeren Noordzeekanaal na vier jaar klaar

Ruim 4 miljoen kubieke meter slib is in de afgelopen vier jaar uit het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam gebaggerd. Door het baggeren is het kanaal dieper en breder geworden. Zeeschepen kunnen elkaar weer passeren en de havens zijn beter bereikbaar.
Het project is vandaag officieel afgerond en heeft 24 miljoen euro gekost, zo heeft Rijkswaterstaat in Noord-Holland bekendgemaakt.

Bron: Nieuwsblad Transport, 18-11-2008;