Uitdagend jaar voor Royal Haskoning

Advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning heeft in 2011 wereldwijd een omzet van 312 miljoen euro gerealiseerd tegenover 335 miljoen in 2010, een daling van 7%. EBITA bedroeg € 2,8 miljoen (inclusief € 10 miljoen herstructureringskosten) versus een EBITA van € 13,7 miljoen in 2010. Eenmalige lasten hebben sterk bijgedragen aan het netto verlies van € 3 miljoen.

2011 is een moeilijk jaar geweest door aanhoudende prijsdruk en afnemende vraag. Zowel overheden als private partijen waren terughoudend met het aangaan van nieuwe investeringen, met name in West-Europa. In reactie hierop is het personeelsbestand van Royal Haskoning aangepast, werd het aantal kantoren teruggebracht en is een voorziening getroffen voor een passend sociaal plan. De Raad van Bestuur kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar.

Meer… Royal Haskoning