Uitkomsten JOB monitor: MBO’ers geven Scheepvaart en Transport College een dikke 7

MBO’ers van het Scheepvaart en Transport College (STC) zijn meer dan gemiddeld tevreden over hun opleiding en school. Dit blijkt uit de onlangs gepresenteerde JOB monitor. MBO’ers van het STC geven hun opleiding gemiddeld een 7,3. Landelijk ligt dit cijfer op een 6,9. De school krijgt van de MBO’ers een 7,1 als rapportcijfer. Dit is significant hoger dan het gemiddelde landelijke rapportcijfer van 6,4.

De JOB monitor is een tweejaarlijks onderzoek naar de tevredenheid onder deelnemers van het MBO en is een initiatief van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Ruim 200.000 MBO’ers namen dit keer deel aan het landelijke onderzoek. Ruim de helft van de MBO’ers van het STC vulden de vragenlijst in.

Positieve uitschieters
Ron Kooren, lid College van Bestuur van de STC-Group is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Gemiddeld zijn onze deelnemers tevreden. Deelnemers aan de Waterbouw / baggerbedrijf opleidingen zijn het meest tevreden. Zij geven hun opleiding maar liefst een 8,2. Ook de opleidingen Scheeps- en jachtbouw en Zeevaart scoren met een 7,7 zeer hoog.”

Verbeterpunten
Hoewel het STC op veel fronten goed scoort, is er nog wel verbetering mogelijk op een aantal punten. Kooren zegt hierover: “Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers iets minder tevreden zijn over de tijdigheid waarmee roosterwijzigingen worden doorgegeven. Daarnaast zien we dat er nog slagen zijn te maken op het gebied van de betrokkenheid van deelnemers bij de opleiding. Dit is overigens een landelijke tendens.”

Meer… STC-Group