Ulstein ontwikkelt X-BOW schepen voor RoPax markt

Ulstein heeft een reeks X-BOW-schepen ontwikkeld voor de RoPax-markt. De portfolio is gebaseerd op het ‘compact concept’ van Ulstein van kortere, bredere en langzamere ontwerpoplossingen, wat leidt tot schepen met een hoge capaciteit en goedkopere nieuwbouw.

ULSTEIN X Bow RX104 RoPax Foto Ulstein pb 6-2019
ULSTEIN X Bow RX104 RoPax Foto Ulstein pb 6-2019

Het ‘compacte concept’ verhoogt het concurrentievermogen door hogere inkomsten te genereren tegen lagere financiële en operationele kosten.
De X-BOW is een van Ulstein’s bijdragen aan schonere en duurzamere scheepvaartoperaties.

Veel RoPax-schepen opereren in moeilijke gebieden, waarvoor de X-BOW oorspronkelijk was ontworpen. Een X-BOW-vaartuig verbruikt minder stroom dan een conventioneel boegschip met dezelfde snelheid en weersomstandigheden. De romplijn X-BOW is een beproefde oplossing die wordt gebruikt in een aantal verschillende marktsegmenten, en leidt tot een betere zeewaardigheid, minder snelheidsverlies en een lager brandstofverbruik, en dus tot een verminderde ecologische voetafdruk.

Het gedrag van RoPax-schepen op zee is belangrijk voor de lading en het comfort van de passagiers. In veel gevallen vragen de bewegingen van een schip om een ​​vertraging. Dit kan de planning van de reis beïnvloeden. De X-BOW RoPax-schepen hoeven niet te vertragen, zelfs niet bij redelijk ruw weer. Dit is al bewezen bij de X-BOW offshore schepen, waar er al meer dan 90 van in bedrijf zijn.

Het compacte concept heeft een hogere flexibiliteit wat betreft de voertuiglogistiek aan boord van de schepen, een flexibiliteit die zeer wordt gewaardeerd door klanten van de RoPax-industrie. Het voortstuwingssysteem van het vaartuig kan worden ontworpen volgens het operationele profiel van het schip. Een kleinere voortstuwingsinstallatie zal bijdragen aan lagere kapitaalinvesteringen, minder onderhoud en een lager energieverbruik, waardoor de werking van het schip efficiënter wordt.
Verder verbetert het energieverbruik aanzienlijk waardoor het schip een het groenere profiel krijgt.

Related news

List of related news articles