‘Van Aartsen liet de RDM barsten’

Toenmalig minister Van Aartsen van Buitenlandse zaken is in 2002 een persoonlijke toezegging aan zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen niet nagekomen om het verlies voor zijn RDM-groep te compenseren.

Bron: Planet.nl, 27-10-2005;