Varen achter langsdammen toegestaan!

Het Watersportverbond is blij met de mededeling van Rijkswaterstaat. Zij keurt het recreatievaren, achter de toekomstige langsdammen, op de Waal goed.

Tevredenheid
Op de Waal in de buurt van Tiel (traject Wamel en Ophemert), worden de komende jaren in het kader van de hoogwaterproblematiek langsdammen gerealiseerd. Het Watersportverbond heeft de afgelopen jaren samen met steun van Schuttevaer gestreefd naar het varen, door recreatievaart, achter de dammen. Het Watersportverbond is dan ook tevreden dat haar wensen in de plannen zijn meegenomen.

Meer… Watersportverbond